Utseende av Radisson Hospitality AB:s valberedning senarelagd

26 Okt 2018

Radisson Hospitality AB (publ) (“Bolaget” eller “Radisson Hospitality”) har blivit informerat av Bolagets största aktieägare att utseendet av representanter till valberedningen inför Bolagets årsstämma 2019, som hålls i Stockholm den 30 april 2019, har senarelagts med hänvisning till, och i avvaktan på slutförande av, det av Jin Jiang ledda konsortiets tidigare offentliggjorda förvärv av aktier i Bolaget. Vänligen se Radisson Hospitalitys pressmeddelande daterat den 9 augusti 2018 för mer information om transaktionen.

 

Bolaget avser att återkomma med en uppdatering om valberedningen så snart som möjligt och i vederbörlig tid före Bolagets årsstämma.

 

Radisson Hospitality har inte erhållit någon ytterligare information.

 

***

  

Investor kontakter:

 

KNUT KLEIVEN

Deputy President & CFO

knut.kleiven@radissonhotels.com

 

EVA-MARIA ERAUW

Executive Vice President & General Counsel

eva-maria.erauw@radissonhotels.com