Transaktioner rörande aktier i Radisson Hospitality AB

09 Aug 2018

HNA Tourism och ett konsortium, lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. (“Konsortiet”), har tidigare idag offentliggjort att Konsortiet ingått avtal bland annat avseende förvärv av Konsortiet av aktier i Radisson Hospitality AB (publ) (”Radisson Hospitality AB”).

Radisson Hospitality AB har ingen ytterligare information, utöver vad som framgår av press meddelandet publicerat av HNA Tourism och Konsortiet, angående transaktionerna eller ett möjligt offentligt budpliktserbjudande till övriga aktieägare i Radisson Hospitality AB.

Nedan följer ett utdrag av det fullständiga pressmeddelandet (observera att texten nedan är en inofficiell svensk översättning av det ursprungliga engelska pressmeddelandet publicerat av HNA Tourism och Konsortiet vilken förberetts av Radisson Hospitality AB):

Nedan följer ett utdrag av det fullständiga pressmeddelandet (observera att texten nedan är en inofficiell svensk översättning av det ursprungliga engelska pressmeddelandet publicerat av HNA Tourism och Konsortiet vilken förberetts av Radisson Hospitality AB):

Inofficiell svensk översättning

”Konsortium lett av Jin Jiang ingår avtal om att förvärva aktier i Radisson Hospitality AB samt efterföljande förvärv av Radisson Holdings

Ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. (”Jin Jiang International”), (”Köparen”), har idag ingått ett avtal med Radisson Hospitality Inc. (”Radisson Hospitality”) att förvärva 51,15 procent av de utestående aktierna och rösterna i Radisson Hospitality AB (publ) (”Radisson AB”), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, samt ett avtal med HNA Sweden Hospitality Management AB (”HNA Sweden”), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd. (”HNA Tourism”), att förvärva ytterligare upp till 18,50 procent av aktierna och rösterna i Radisson AB. Köparen har också ingått ett avtal med HNA Hotel Group (Hong Kong) Co., Ltd. (”HNA Hotel HK”) och HNA Sweden, ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism, att förvärva samtliga aktier i Radisson Holdings Inc. (”Radisson Holdings”) efter slutförandet av försäljningen av aktierna i Radisson AB.

Transaktionen
I enlighet med avtalet som reglerar försäljningen av aktierna i Radisson AB ska Köparen förvärva 51,15 procent av Radisson AB från Radisson Hospitality (”Transaktionen”). Priset per aktie i Transaktionen är 35 kronor. Transaktionen är föremål för erhållande av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor för genomförande, och är förväntad att genomföras i slutet av 2018.

I enlighet med avtalet med HNA Sweden avser Köparen, utöver aktierna som förvärvas i Transaktionen, att förvärva upp till 18,50 procent av de utestående aktierna och rösterna i Radisson AB som HNA Sweden tidigare har pantsatt och överfört till en långivare såsom säkerhet under ett lån- och pantsättningsavtal.

I enlighet med avtalet som reglerar försäljningen av Radisson Holdings ska Köparen, efter att Transaktionen har genomförts, förvärva samtliga 100 procent av aktierna i Radisson Holdings från HNA Hotel HK och HNA Sweden. Transaktionen är föremål för erhållande av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor för genomförande, och är förväntad att genomföras i slutet av 2018.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited har agerat som ensam finansiell rådgivare till ett helägt dotterbolag till HNA Group Co., Ltd. gällande Transaktionen.

Offentligt budpliktsbud
Förutsatt att Transaktionen genomförs kommer Köparen, i enlighet med svenska regler för offentliga uppköpserbjudanden, att vara skyldig att lämna ett offentligt budpliktsbud för de utestående aktierna i Radisson AB inom fyra veckor efter genomförandet av Transaktionen, såvida inte ägandet i Radisson AB minskas till under 30 procent. Köparen kommer att lämna ytterligare information om ett offentligt budpliktsbud i sedvanlig ordning i samband med Transaktionens genomförande.

Information om Jin Jiang International
Med huvudkontor i Shanghai är Jin Jiang International en ledande kinesisk hotell- och resekoncern som utvecklar och förvaltar hotell i Kina och resten av världen.”

 

Denna information är sådan information som Radisson Hospitality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl 22:15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta: 

KNUT KLEIVEN
Deputy President & CFO
knut.kleiven@radissonhotels.com

EVA-MARIA ERAUW
Executive Vice President & General Counsel
eva-maria.erauw@radissonhotels.com

OM RADISSON HOSPITALITY AB

Radisson Hospitality AB (publ) [tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ)], noterat på Nasdaq Stockholm, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Radisson Hopitality AB är en del a Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen. Genom ett huvudfranchiseavtal med Radisson Hospitality Inc. USA utvecklar och driver Radisson Hospitality AB hotellvarumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn by Radisson över hela EMEA; tillsammans med Radisson Rewards bonusprogram för stamgäster. Sedan 2015 äger Radisson Hospitality AB 49% av prizeotel.

Radisson Hospitality AB:s hotellportfölj omfattar 486 hotell med mer än 107,136 rum i drift och under utveckling över hela EMEA. Radisson Hospitality AB och dess varumärken sysselsätter 45 000+ medarbetare. Radisson Hospitality AB har ett verksamhetsledande Responsible Business Program och är sedan 2010 utnämnd till ett av världens mest etiska bolag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere. Radisson Hospitality AB:s huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Radisson Hospitality AB, se www.radissonhospitalityab.com
För mer information om Radisson Hotel Group, se www.radissonhotelgroup.com