Försäljningen av Carlson Hotels, Inc. till HNA Tourism Group är slutförd

07 Dec 2016

20161207-SaleofCarlson.jpgIdag offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. ("HNA") att förvärvet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc. blivit framgångsrikt slutfört. Transaktionen inkluderar Carlsons innehav i Rezidor Hotel Group AB ("Rezidor"), motsvarande 51,3% av utestående aktier.

För vidare information relaterat till transaktionen, vänligen se: 
http://mb.cision.com/Main/15255/2139729/601038.pdf

Vänligen se också pressmeddelandet som offentliggjordes av Rezidor den 28 april 2016 i anledning av transaktionens ursprungliga offentliggörande: 
http://www.rezidor.com/phoenix.zhtml?c=223433&p=irol-newsArticle&ID=2162454

Rezidor noterar att det nu åligger HNA att antingen offentliggöra ett budpliktsbud för de återstående aktierna i Rezidor eller att avyttra sitt innehav i Rezidor under trettio procent inom fyra veckor från slutförandet av försäljningen, d.v.s. senast den 4 januari 2017. Rezidor har inte erhållit någon ytterligare information angående HNAs avsikter.

För ytterligare information, vänligen kontakta Knut Kleiven, vice VD & CFO, knut.kleiven@rezidor.com

Denna information är sådan information som Rezidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 20:20.