Försäljning av Carlson Hotels Inc till HNA Tourism Group

28 Apr 2016

Rezidor_Skyline_2014.jpgIgår offentliggjorde Carlson avyttringen av Carlson Hotels Inc till den kinesiska koncernen HNA. Transaktionen inkluderar Carlsons innehav i Rezidor Hotel Group AB, motsvarande 51,3% av utestående aktier. Transaktionen är villkorad av erhållande av relevanta myndighetstillstånd.

Rezidor Hotel Group AB noterar att Carlson har överenskommit att avyttra sin hotellverksamhet. Rezidor har ingen ytterligare information angående transaktionen eller HNAs avsikt med sitt ägande i Rezidor efter fullgörandet av transaktionen och inte heller angående ett möjligt offentligt bud till Rezidors övriga aktieägare. Rezidor utgår ifrån att detta kommer att klargöras i närtid och välkomnar HNA som ny majoritetsaktieägare.

Rezidor har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare för biträde till Bolaget i samband med den förevarande situationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Knut Kleiven, vice VD & CFO, knut.kleiven@rezidor.com

Informationen häri är sådan som Rezidor är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 08.45.