Rezidors bokslutskommuniké 2008

11 Feb 2009


 

Marknadssituationen förvärras; Rezidor utökar kostnadsbesparingarna och står fast vid strategin att fokusera sin tillväxt på management- och franchiseavtal

Den ekonomiska avmattningens negativa effekt på den europeiska hotellmarknaden accelererade under det sista kvartalet 2008 med en tvåsiffrig minskning av RevPAR som följd.

”Hotellindustrin upplevde ett tufft andra halvår 2008. Trots svagare marknader uppvisade Rezidor en fortsatt stark lönsamhet i Norden och i Mellanöstern medan lönsamheten i Västeuropa påverkades negativt av en starkare marknadsnedgång, renoveringar av flera hotell och hotell i uppstartsfasen”, kommenterar Kurt Ritter, Rezidors VD och koncernchef.

”RevPAR för marknaden förväntas fortsätta minska under 2009. För att kunna anpassa oss till en allt svagare marknad har vi utökat vårt befintliga kostnadsbesparingsprogram till att omfatta årliga besparingar på cirka 30 MEUR och följer kontinuerligt behovet av att eventuellt genomföra ytterligare besparingar”.

”Rezidor håller fast vid sin långsiktiga strategi att fokusera sin tillväxt på management- och franchiseavtal för att minska risken i portföljen. 2008 var ett rekordår gällande kontrakterandet av nya hotell som ska byggas eller konverteras till något av Rezidors varumärken och mer än 90% av rummen var under management- eller franchiseavtal. Under 2008 öppnades 6 500 nya rum, ytterligare ett nytt rekord, av vilka 93% var under management- eller franchiseavtal”, fortsätter Kurt Ritter.

”Vid slutet av 2008 hade Rezidor en portfölj av nya kontrakt som omfattade över 22 000 rum, av vilka 88% var under management- eller franchiseavtal. Trots att oron på finansmarknaderna kan leda till ett visst bortfall i vår portfölj av nya kontrakt är den en viktig tillgång för bolaget när rummen öppnats”, avslutar Kurt Ritter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2009 kl 08:30 (centraleuropeisk tid).

 

Klicka här för att ladda ner bokslutskommunikén för 2008