Rezidors valberedning kompletterar förslagen till årsstämman 2012

20 Apr 2012

Rezidor

Rezidor Hotel Group AB:s valberedning utgörs av dess ordförande William Van Brunt som representerar Carlson-koncernen, Jan Andersson som representerar Swedbank Robur fonder och Peter van Berlekom som representerar Nordeas fonder.

Den 27 mars 2012 publicerades valberedningens förslag inför Rezidor Hotel Group AB:s årsstämma onsdagen den 25 april 2012.

Mot bakgrund av efterföljande diskussioner har valberedningen ansett att Rezidors styrelse bör utse en vice ordförande vars styrelsearvode bör höjas för detta utökade ansvar. Med hänsyn härtill kompletterar och justerar valberedningen sitt förslag till årsstämman under dagordningspunkt 12 rörande styrelsearvoden genom att (i) föreslå att styrelsearvode om €50 000 utgår till vice ordföranden och (ii) öka det totala beloppet för styrelsearvoden med €14,000 till €381,000 som en följd av detta.

Valberedningens ordförande, William Van Brunt, kommenterar att i tillägg till att stärka bolagsstyrningen av Rezidor Hotel Group AB, är det Carlson-koncernens avsikt såsom störste aktieägare att så länge styrelsens ordförande är en ledamot som inte är oberoende av Carlson-koncernen så skall vice ordförande vara en ledamot som är oberoende både av Carlson-koncernen och av bolaget, i syfte att säkerställa att det tydligt framgår att styrelsen och bolaget fokuserar på alla aktieägare.

 

För mer information kontakta:
Marianne Ruhngaard, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308
E-mail: marianne.ruhngaard@rezidor.com

 

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och ingår i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens tio största hotellkedjor. Koncernen har 427 hotell med över 93 000 rum i drift och under utveckling i 69 länder. Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Club Carlsons bonusprogram för stamgäster. Rezidor utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni.
I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag med huvudkontor i Minneapolis, USA, är den största aktieägaren.
Huvudkontoret för Rezidors bolagsledning ligger i Bryssel, Belgien. För mer information, besök:
www.rezidor.com och www.carlsonrezidor.com