Rezidors valberedning inför årsstämman 2017 utsedd

31 Okt 2016

Rezidor_Skyline_2016 (1).jpgI enlighet med beslutet på årsstämman den 21 april 2016 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2017 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2016 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgörs av Kerry Olson som representerar Carlson koncernen, Tomas Risbecker som representerar AMF Försäkring och Fonder och Fredrik Carlsson som representerar Provobis Holding AB. Valberedningen avser att utse Kerry Olson till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 28 april 2017 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2017 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

För mer information kontakta:
I. Jenny Winkler, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308, E-post jenny.winkler@rezidor.com