Rezidors valberedning inför årsstämman 2013 utsedd

23 Okt 2012

I enlighet med beslutet på årsstämman den 25 april 2012 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2013 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2012 har de tre största aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgörs av William Van Brunt som representerar Carlson koncernen, Björn Franzon som representerar Swedbank Robur fonder och Peter van Berlekom som representerar Nordeas fonder. Valberedningen avser att utse William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum onsdagen den 24 april 2013 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 15 februari 2013 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

 

För mer information kontakta:
Marianne Ruhngaard, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och ingår i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens tio största hotellkedjor. Rezidor har en portfölj som består av 435 hotell med över 95 000 rum i drift och under utveckling i 71 länder. Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Club Carlsons bonusprogram för stamgäster. Rezidor utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni. I september 2012 tecknade Rezidor ett strategiskt samarbetsavtal med Regent Hotels & Resorts för att utveckla och driva Regent hotell i Europa, Mellanöstern och Afrika.

I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen (REZT).
Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag med huvudkontor i Minneapolis, USA, är den största aktieägaren.

Huvudkontoret för Rezidors bolagsledning ligger i Bryssel, Belgien.
För mer information, besök: www.rezidor.com.