Rezidors årsredovisning 2011 publicerad

27 Mar 2012

Rezidor har idag publicerat följande rapporter på www.rezidor.com:

Årsredovisning 2011
Företagspresentation 2011
Ansvarsredovisning 2011

Utdrag från VD-ordet:
Kurt Ritter, VD och koncernchef, skriver bland annat att “Våra intäkter ökade med 10% 2011. Det var en klar uppgång som nästan uteslutande berodde på att ett betydande antal hotell under hyresavtal öppnats sedan början av 2010. De nya hotellen, som till största delen återfinns i Norden, redovisade ett mycket bra resultat och bidrog positivt till vår EBITDA”.
“När vi blickar framåt är det viktigt att vi ytterligare fokuserar på att förbättra lönsamheten, både i absoluta tal och i förhållande till branschen som helhet. I december 2011 presenterade vi därför ”Route 2015”, en samling initiativ för att förbättra EBITDA-marginalen med sex till åtta procentenheter till 2015.”

En tryckt årsredovisning och företagspresentation kan beställas genom www.rezidor.com, e-mail investorrelations@rezidor.com eller tel. +32 2 702 9286.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl 14:00 (centraleuropeisk tid).

För ytterligare information:

Ebba Ankarcrona
Director, Investor Relations
The Rezidor Hotel Group
Tel: +32 2 702 92 86
E-mail: investorrelations@rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group:

The Rezidor Hotel Group är ett av de mest dynamiska och snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med 425 hotell och 93 000 rum i drift och under utveckling i 65 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson samt Hotel Missoni, ett nytt lyxigt livsstilsvarumärke som utvecklas under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni.
Rezidor är medlem i Carlson Rezidor Hotel Group. Rezidors bolagsledning finns i Bryssel, Belgien. För mer information, besök www.rezidor.com.