Rezidor visar fortsatt intäkts- och vinsttillväxt

24 Jul 2008

The Rezidor Hotel Group delårsrapport januari - juni 2008

”Rezidor rapporterade ett bra halvårsresultat, med en fortsatt tillväxt i intäkter, EBITDA och EBITDA-marginal. För de sex månaderna fram till och med den 30 juni noterade vi intäkter på 399 MEUR (371) och EBITDA på 37,3 MEUR (32,3), vilket ökade EBITDA-marginalen till 9,4% (8,7)”, sa Kurt Ritter, koncernchef och VD för Rezidor.

”Vår fokus fortsätter att vara att växa med hotell under management- och franchiseavtal. Den pågående förändringen av vår affärsmodell, mot mer avgiftsbaserade intäkter, kommer fortsatt att stödja vårt marginalmål. Under årets första sex månader tog vi 1 800 nya rum i drift, samtliga är under management- eller franchiseavtal. Under samma period tecknade vi avtal om mer än 7 000 nya rum, varav 87% var under management- eller franchiseavtal. 2008 kommer att bli ännu ett rekordår avseende antalet nya kontrakterade rum", fortsätter Ritter.

Osäkerheten som omger den globala ekonomin och i synnerhet finansmarknaderna och dess påverkan på hotellindustrin gör det svårt att förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas under året. 2008 kommer att bli ännu ett rekordår avseende antalet kontrakterade nya rum och tillväxt i vår pipeline. Sen januari 2007 har vi öppnat 6 900 nya rum, varav 93% är under management- eller franchiseavtal. För närvarande har vi mer än 100 hotell och cirka 20 000 rum under utveckling.” avslutar Kurt Ritter.

Delårsrapporten finns bifogad som en PDF.