Stark start på 2008 för Rezidor

23 Apr 2008

2008-04-23

 

Rezidor Hotel Groups delårsrapport för 1 januari–31 mars 2008

– Första kvartalet 2008 blev ytterligare ett starkt kvartal för Rezidor. Justerat för den beräknade negativa effekten av att påsken inföll i mars är utvecklingen fortsatt positiv både vad avser intäkter och EBITDA, jämfört med första kvartalet föregående år. Då Rezidors intäkter till stor del drivs av affärssegmentet i Norden och Västeuropa påverkades vi som väntat starkt av den minskade efterfrågan kring påskhelgen, säger Kurt Ritter, koncernchef och VD för Rezidor.

Rezidors marknader finns i västra och norra Europa samt på de framväxande marknaderna i Östeuropa och Mellanöstern där den ekonomiska aktiviteten varit relativt stark. Trots konjunkturnedgången i USA och rädslan för en global avmattning fortsatte hotellbranschen i våra marknader att växa under början av året.

– För att säkerställa en lönsam tillväxt fortsätter vi arbetet med att fokusera på att öka antalet rum som omfattas av avgiftsbaserade avtal. Under årets första kvartal öppnade vi 1 000 nya rum, samtliga under avgiftsbaserade management- och franchiseavtal. Vi tecknade även avtal för närmare 3 000 nya rum,huvudsakligen under management- och franchiseavtal, fortsätter Kurt Ritter.

– Vi är väl medvetna om oron på finansmarknaderna och den fortsatta osäkerheten kring den globala ekonomin, vilket gör det svårt att bedöma marknadsutsikterna för 2008. Vi är övertygade om att vi kommer att nå målet att ta 20 000 nya rum i drift mellan 2007 och 2009 och bedömer att den pågående förändringen av vår affärsmodell som bygger på mer avgiftsbaserade intäkter kommer att fortsätta stödja vårt mål för EBITDA-marginalen, sammanfattar Kurt Ritter.


För ytterligare information:
Rezidor Hotel Group
Per Blixt, Senior Vice President Investor Relations & Corporate Communications, Tel. +32 2 702 9224, Per.Blixt@Rezidor.com