Rezidor initierar optimerings- och kostnadsbesparingsprogram på 13-15 MEUR

26 Okt 2012

Rezidor Hotel Group lanserar ett optimerings- och kostnadsbesparingsprogram som uppskattas till 13-15 MEUR för att stödja vårt Route 2015 mål om ökad lönsamhet

I december 2011 lanserade Rezidor "Route 2015", ett antal initiativ som syftar till att öka bolagets EBITDA-marginal med 6 till 8 procentenheter fram till 2015, förutsatt att RevPAR-utvecklingen för marknaden växer i takt med inflationen. Marginalmålet har inte ändrats och under det senaste året har viktiga framsteg gjorts med att genomföra olika centrala delar i denna plan.

På grund av de osäkra ekonomiska utsikterna med sänkta BNP-tillväxtprognoser för Europa, har ledningen emellertid tagit en förbehållsam syn gällande förväntad RevPAR-tillväxt i marknaden de kommande året. För att ytterligare stödja vår Route 2015 strategi initierar Rezidor därför ett särskilt program för att minska bolagets kostnadsbas.

De totala besparingar uppskattas till 13-15 MEUR och kommer från ett brett spektrum av optimeringsinitiativ som omfattar samtliga delar av bolaget. Merparten av besparingarna förväntas realiserar under 2014 och 2015.

Besparingarna kommer från minskade centrala och regionala kostnader och kommer att realiseras efter en fördjupad granskning av bolagets processer i syfte att optimera organisationen till en mer decentraliserad organisation. Ytterligare besparingar kommer från en omstrukturerad upphandling av inköpskontrakt.

"Route 2015 handlar om att förbättra vår lönsamhet och vi är fortsatt optimistiska att kunna växa RevPAR genom att ta marknadsandelar. Eftersom tillväxten avtagit i de marknader vi verkar i måste vi säkra målet om marginalförbättring genom ytterligare initiativ. Den fördjupade granskningen av våra processer kommer att göra vår verksamhet mer produktiv och den kommer att medföra fördelar för samtliga våra hotellägare", säger Wolfgang M. Neumann, operativ chef för Rezidor (tillträdande koncernchef och VD för Rezidor).

Informationen är sådan som Rezidor Hotel Group AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.

För mer information, vänligen kontakta:
Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör
+32 2 702 9244, knut.kleiven@carlsonrezidor.com
Ebba Vassallo, direktör för investerarrelationer
+32 2 702 9286, ebba.vassallo@carlsonrezidor.com

 

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och ingår i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens tio största hotellkedjor. Rezidor har en portfölj som består av 435 hotell med över 95 000 rum i drift och under utveckling i 71 länder. Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Club Carlsons bonusprogram för stamgäster. Rezidor utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni. I september 2012 tecknade Rezidor ett strategiskt samarbetsavtal med Regent Hotels & Resorts för att utveckla och driva Regent-hotell i Europa, Mellanöstern och Afrika.

I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen (REZT).
Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag med huvudkontor i Minneapolis, USA, är den största aktieägaren.

Huvudkontoret för Rezidors bolagsledning ligger i Bryssel, Belgien.
För mer information, besök: www.rezidor.com.