Rezidor Hotel Group utnyttjar återköpsbemyndigande för att säkra bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

10 Aug 2007

2007-08-10

 

Rezidors årsstämma 2007 beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Rezidor meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja delar av bemyndigandet.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärv skall kunna ske från och med 10 augusti 2007 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Rezidor äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet aktier i Rezidor är för närvarande 150 002 040 och högsta antal aktier som avses återköpas uppgår till totalt 1 250 000.