Rezidor Hotel Group utnyttjar del av återköpsbemyndigande

24 Jul 2008

2007-12-11

 

Rezidors årsstämma 2007 beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i sådan utsträckning att företagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondedel av samtliga aktier i bolaget. Rezidor meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja delar av bemyndigandet och använda upp till 3 MEUR för att förvärva egna aktier.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursinvervallet.

Förvärv skall kunna ske från och med den 11 december 2007 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörandet av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Rezidor äger för närvarande 350,000 egna aktier. Det totala antalet aktier i Rezidor är för närvarande 150,002,040.