Rezidor Hotel Group AB (publ) ändrar namn till Radisson Hospitality AB (publ)

07 Maj 2018
Rezidor Hotel Group AB (publ) ändrar namn till Radisson Hospitality AB (publ)

Park Inn

Vid årsstämman 2018 i Stockholm beslutade aktieägarna att ändra bolagets namn från Rezidor Hotel Group AB (publ) till Radisson Hospitality AB (publ) genom att ändra bolagets bolagsordning. Den nya bolagsordningen har nu registrerats av Bolagsverket och publicerats på bolagets webbplats www.rezidor.com (vilken kommer att ändras till www.radissonhospitalityab.com).

”Namnbytet är ett strategiskt och medvetet val för att samordna våra verksamheter över hela världen, vår globala hotellportfölj och varumärkesarkitektur kring vår femåriga verksamhetsplan för att dra nytta av det starka internationella varumärke som finns i det nyligen skapade Radisson Hotel Group,” säger Federico J. González, verkställande direktör för Radisson Hospitality AB (publ) och ordförande i Radisson Hotel Group:s globala styrkommitté.

Det nya bolagsnamnet kommer att erbjuda tydligare varumärkesigenkänning och tydliggöra för aktieägare och investerare i Radisson Hospitality AB (publ) att det bolag/aktie de investerar i är en del av en grupp vars vision är att bli ett av de tre största hotellbolagen i världen. Samordnandet av de två legala bolagsnamnen – Radisson Hospitality, Inc. (tidigare Carlson Hotels, Inc.) och Radisson Hospitality AB (publ) (tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ) noterat på Nasdaq Stockholm) – kommer att bidra till att utnyttja det starka partnerskapet mellan de två bolagen, som har ett huvudfranchiseavtal för att utveckla och driva ett flertal varumärken i Europa, Mellanöstern och Afrika.

För närvarande består Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen, av åtta hotellvarumärken med mer än 1 400 hotell i drift och under utveckling.

 

OM RADISSON HOSPITALITY AB

Radisson Hospitality AB (publ) [tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ)], noterat på Nasdaq Stockholm, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Radisson Hopitality AB är en del a Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen. Genom ett huvudfranchiseavtal med Radisson Hospitality Inc. USA utvecklar och driver Radisson Hospitality AB hotellvarumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn by Radisson över hela EMEA; tillsammans med Radisson Rewards bonusprogram för stamgäster. Sedan 2015 äger Radisson Hospitality AB 49% av prizeotel.

Radisson Hospitality AB:s hotellportfölj omfattar 472 hotell med mer än 106 000 rum i drift och under utveckling över hela EMEA. Radisson Hospitality AB och dess varumärken sysselsätter 45 000+ medarbetare. Radisson Hospitality AB har ett verksamhetsledande Responsible Business Program och är sedan 2010 utnämnd till ett av världens mest etiska bolag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere. Radisson Hospitality AB:s huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Radisson Hospitality AB, se www.rezidor.com / www.radissonhospitalityab.com 
För mer information om Radisson Hotel Group, se www.radissonhotelgroup.com