Påminnelse: Inbjudan till telefonkonferens i samband med Rezidor Hotel Groups delårsrapport januari - mars 2007

03 Maj 2007

Show the full Press Release as PDF

 

Rezidor Hotel Group offentliggör delårsrapporten för januari - mars 2007 på morgonen fredagen den 4 maj. En telefonkonferens med företagsledningen äger rum samma dag kl 15.30 CET. Hela rapporten och presentationen kommer att kunna laddas ned från www.rezidor.com.

Telefonkonferensen kommer även att finnas tillgänglig på www.rezidor.com via webcast.

För att delta i telefonkonferensen:
Vänligen registrera deltagande på www.rezidor.com och ring därefter +44 (0)20 7162 0025
(för lokalsamtal i USA vänligen ring +1 334 323 6201), senast fem till tio minuter före start.