Radissons ansökan om avnotering från Nasdaq Stockholm godkänd

07 Mar 2019

Radisson Hospitality AB (publ) (“Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Bolagets aktier är den 22 mars 2019.

Investerarkontakter:
KNUT KLEIVEN, Vice VD & finansdirektör
knut.kleiven@radissonhotels.com