Kv 3 2014: Fler portföljförvaltningsavtal för Rezidor Hotel Group och ökad tillväxttakt på fokusmarknaderna

20 Okt 2014

Proaktiv  portföljförvaltning
  Rezidor, ett av  världens mest dynamiska hotellföretag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group,  slöt två stora avtal i Västeuropa under tredje kvartalet 2014, vilket  ligger i linje med bolagets strategiska och proaktiva portföljförvaltning. Ett  omstrukturerat avtal kommer att leda till en förbättrad EBITDA med 2,3 miljoner  euro från och med 2014. Ytterligare ett avtal förlängdes med sju år och  omstrukturerades på samma skäl, vilket ledde till en hyressänkning på  0,9 miljoner euro under 2014 och 2015, och därefter med  0,7 miljoner euro.

– Portföljförvaltningen  är en av hörnpelarna i vårt förändringsprogram Route 2015. Vi förbättrar  lönsamheten och renodlar medvetet portföljen genom att avsluta eller  omförhandla olönsamma avtal, säger Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef för  Rezidor.

Ökad tillväxttakt på  fokusmarknader
  Under tredje  kvartalet 2014 tecknade Rezidor avtal med fem hotell med 1 300 rum,  vilket innebär att bolaget under januari till september i år totalt har tecknat  avtal med 22 hotell med sammanlagt 4 500 rum, vilket ligger i  linje med föregående år. För att ytterligare främja marknadsstrategin där fokus  ligger på management- och franchiseavtal (Asset-Light)  samt en geografisk spridning på tillväxtmarknader, ökade Rezidor tillväxttakten  i viktiga länder och regioner.

Koncernen tecknade ett avtal avseende utveckling i Saudiarabien.  Rezidor kommer tillsammans med Al Hokair Group, ett ledande turistutvecklingsföretag  i Saudiarabien, att utveckla och driva över 30 hotell, turistanläggningar  (Resorts) samt lägenhetshotell (Serviced Apartments) under varumärkena Radisson  Blu och Park Inn by Radisson. Utöver stora marknader som Riyadh, Jidda, Mekka  och Medina kommer Rezidor och Al Hokair att fokusera på växande städer i  östra Saudiarabien, där myndigheterna arbetar proaktivt för att sprida  rikedomarna i landet genom att skapa ett företags- och investeringsvänligt  klimat. Redan nu håller sju hotell på att byggas eller omvandlas runtom i  Saudiarabien.

– Det här strategiska samarbetet utgör en milstolpe i vårt arbete med  att växa på tillväxtmarknader. Det är utformat för att optimera aktieägarnas  värde både för Al Hokair och oss själva, samt för potentiella nya  samarbetspartner i Saudiarabien. Ett samarbete som bygger på tillit och öppenhet  med en stark regional aktör som Al Hokair Group är en förutsättning  för ömsesidiga framgångar. Vi ser ytterligare potential för sådana  professionella samarbeten med andra befintliga och framtida investerare i  Saudiarabien och Mellanöstern, säger Elie Younes, SVP och chef för  företagsutvecklingen på Rezidor.

I Afrika, en  av Rezidors mest betydelsefulla tillväxtmarknader, var en av höjdpunkterna under  kvartalet att koncernen lade ytterligare ett land i portföljen när man tecknade  avtal om ett Radisson Blu-hotell i Accra, Ghanas huvudstad (Accra Airport,  207 nycklar, öppnar 2017). Dessutom tillkännagav Rezidor nyligen att man öppnar  sitt första hotell i Uganda, Radisson Blu Kampala med 195 rum. Rezidor  finns nu i 22 länder över hela den afrikanska kontinenten, och har över  50 hotell och mer än 11 500 rum.

– Afrikas  tillväxtmarknad är en av våra viktigaste marknader. Det är i Afrika vi har vår  största pipeline med hotell och rum under utveckling, och vi kommer att utöka  nätverket ytterligare. Afrika erbjuder med sina enorma naturresurser, sin  gynnsamma befolkningsstruktur och sin förbättrade infrastruktur en betydande  potential för investerare i våra kärnvarumärken Radisson Blu och Park Inn by  Radisson. Med hjälp av utvalda samarbetspartner har vi också som mål att ta  tillvara på ytterligare möjligheter i vissa länder genom våra nya varumärken  Radisson Red inom Lifestyle Select-segmentet och Quorvus Collection i lyxsegmentet,  säger Elie Younes.

Nya hotell i  anslutning till större flygplatser
  Under tredje kvartalet  öppnade Rezidor två hotell i anslutning till stora flygplatser i Ryssland:  Park Inn by Radisson Pulkovo i Sankt Petersburg (200 rum), samt Radisson  Blu Hotel Sjeremetjevo i Moskva (391 rum) som är det enda hotell som har  en direkt ingång till terminalen.
  – De här stora  hotellöppningarna vid viktiga reseknytpunkter understryker vårt fortsatta  engagemang i Ryssland. Vi bevakar de politiska och ekonomiska oroligheterna i  regionen mycket noggrant, och har högsta prioritet vad gäller gästernas och  medarbetarnas säkerhet och trygghet men vi är samtidigt övertygade om att  Ryssland kommer att förbli en attraktiv hotellmarknad även framöver, säger  Wolfgang M. Neumann.

Christiane  Reiter, Senior Director Corporate Communication, Christiane.Reiter@Rezidor.com
  Renu Snehi,  Senior Director PR, Brand & Marketing Communication, Renu.Snehi@Rezidor.com