Påminnelse: Inbjudan till telefonkonferens i samband med Rezidor Hotel Groups bokslutskommuniké 2006

13 Feb 2007

2007-02-13

Show the full Press Release as PDF

Rezidor inbjuder härmed till telefonkonferens den 14 februari kl 16.00

Rezidor Hotel Groups bokslutskommuniké för 2006 offentliggörs onsdagen den 14 februari
ca kl 13.30. Hela rapporten kommer att kunna laddas ned från www.rezidor.com.

Telefonkonferens
En telefonkonferens organiseras onsdagen den 14 februari kl 16.00. Kurt Ritter, VD och koncernchef samt Knut Kleiven, vVD och Chief Financial Officer, presenterar rapporten samt besvarar frågor.

Telefonkonferensen kommer att återges via webcast på Internet. För registrering, vänligen logga in på www.rezidor.com.

För den som önskar delta per telefon, vänligen ring +44 20 7162 0125 (för lokalsamtal i USA vänligen ring +1 334 323 62 03), fem till tio minuter före start.


Välkomna!