Inbjudan till telefonkonferens i samband med publiceringen av Rezidors bokslutskommuniké 2007

13 Feb 2008

 

 

Rezidor Hotel Group publicerar sin bokslutskommuniké för 2007 onsdagen den 20 februari 2008 kl 08.30 och inbjuder härmed till en telefonkonferens samma dag kl 15.30 CET. Konferensen går att följa på www.rezidor.com där hela rapporten kan laddas ned.

Under telefonkonferensen presenterar Kurt Ritter, koncernchef och VD, Knut Kleiven, vice VD och CFO samt Puneet Chhatwal, Senior Vice President & CDO, resultaten samt besvarar frågor.

Den som vill delta per telefon registrerar sig på www.rezidor.com samt  ringer följande nummer:

Sverige:                       +46 8 50 52 04 24
Sverige, avgiftsfritt:     0200 89 63 77

Storbritannien:             +44 20 3023 4416

USA:                            +1 646 843 4608
USA, avgiftsfritt:          +1 866 966 5335

 

En repris kommer att finnas på +44 20 8196 1998 (Storbritannien) samt +1 866 583 1035 (USA), kod 195424#.

Välkommen!

 

För ytterligare information:
Ebba Ankarcrona
Project Manager Investor Relations
Tel +32 2 702 92 86
Mobil +32 499 80 11 80
ebba.ankarcrona@rezidor.com