Rezidor’s kvartalsrapport januari – mars 2009

23 Apr 2009

”Den ekonomiska avmattningen fortsatte att pressa den europeiska hotellmarknaden och branschens RevPAR under första kvartalet, jämfört med samma period 2008. Rezidor bibehåller en stark fokusering på kostnadskontroll och kassaflöde. Vårt kostnadsbesparingsprogram löper enligt plan och har fortfarande som mål att ge årliga besparingar på 30 miljoner euro med full effekt från den andra halvan av 2009 och vi fortsätter att granska och analysera behovet av ytterligare kostnadsbesparingar”, säger Kurt Ritter, Koncernchef och VD för Rezidor Hotel Group.

En försämrad RevPAR i Europa under det första kvartalet 2009 beror i lika stor utsträckning på en minskning i beläggning som på sjunkande genomsnittliga rumspriser. Precis som under tidigare konjunkturnedgångar, sjönk RevPAR i segmenten mellanklass, ekonomi och budget mindre än i de högre segmenten. Justerat för att påsken inföll vid olika tillfällen 2008 respektive 2009, noterades inga större skillnader i RevPAR-utvecklingen mellan de tre månaderna i det första kvartalet.

”De flesta marknader där Rezidor driver verksamhet upplevde samma negativa utveckling. De nordiska marknaderna har emellertid visat sig ha större motståndskraft jämfört med andra delar av EMEA (Europa, Mellan Östern och Afrika). Norge, Rezidors största marknad, visade en mindre negativ utveckling än andra europeiska länder”, tillägger Ritter.

”Under den rådande finanskrisen kommer vi att fokusera på kostnader och kassaflöde, men vi tror att det fortfarande finns lönsamma möjligheter för Rezidors ”asset-light” strategi på tillväxtmarknaderna. Vår starka varumärkesportfölj ger tillväxtmöjligheter i många olika segment, och särskilt Park Inn har en stor potential vid denna tidpunkt i konjunkturcykeln. Under kvartalet har vår portfölj vuxit med över 2 300 rum, samtliga under management- och franchiseavtal, utan några finansiella åtaganden och till nästan 80 % i tillväxtmarknaderna. Detta visar vår förmåga att strategiskt utnyttja de möjligheter vi har skapat”, sammanfattar Kurt Ritter.

Kvartalsrapporten återfinns på www.rezidor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 kl 08:30 (centraleuropeisk tid).

För mer information, kontakta:
The Rezidor Hotel Group
Knut Kleiven
Vice VD och CFO
Tel. +32 2 702 92 44
Knut.Kleiven@Rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group:
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med nära 370 hotell i drift och under utveckling med 78 000 rum i 58 länder.

Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plusSM för återkommande hotellgäster. Rezidor har ett världsomspännande licensavtal med det italienska modehuset Missoni för att utveckla och driva hotellvarumärken med inriktning på livsstil under samma namn: Hotel Missoni.

I november 2006 börsnoterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson Companies är största aktieägare.

Rezidors bolagsledning finns i Bryssel, Belgien. För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com