Delårsrapport, januari - juni 2009

22 Jul 2009

Click here for full report
 

Rezidor fortsätter fokusera på värdeskapande tillväxt och likviditet

“Den globala konjunkturnedgången fortsätter att påverka hotellmarknaden, och RevPAR för branschen i Europa sjönk mer än 20% under årets första sex månader jämfört med samma period 2008. Under det andra kvartalet visade marknaden tecken på att minskningen i beläggning har stabiliserats, medan rumspriserna fortsatte att sjunka ytterligare. Rezidor har haft en mindre negativ utveckling i Norge, Sverige, Storbritannien och Sydafrika jämfört med övriga EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), säger Kurt Ritter, Koncernchef och VD för Rezidor Hotel Group.

”Sikten är fortfarande väldigt begränsad och vi fortsätter att fokusera på kostnadskontroll och kassaflöde. Vårt aggressiva kostnadsbesparingsprogram fortskrider med en förväntad årlig besparing på ca 30 MEUR. Hittills i år har vi klarat att spara 12,5 MEUR. Utöver detta, räknar vi med att minska de centrala kostnaderna med 10% på årsbasis”, fortsätter Ritter.

Rezidor står fast vid strategin att fortsätta minska riskerna genom att växa med avgiftsbaserade rum under management- och franchiseavtal.

”Trots konjunkturnedgången söker vi lönsamma möjligheter och vi fortsätter att minska riskerna genom att växa med avgiftsbaserade rum under management- och franchiseavtal. Vi tog mer än 3 100 nya rum i drift under det första halvåret, av vilka 87% var avgiftsbaserade. Därtill växte vår pipeline med nära      5 000 nya rum, och består nu av mer än 23 000 rum, av vilka 90% är avgiftsbaserade”.

Trots den senaste tidens nedgång i RevPAR fortsätter tillväxtmarknaderna att vara de starkaste. Vi anser fortsatt att det finns ett grundläggande och strukturellt behov av internationella hotellkedjor, som Rezidor, i dessa marknader. Av de nya rum som kontrakterades januari till juni 2009 ligger 84% i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. En stor del av Rezidors totala pipeline, nästan 75%, återfinns även i dessa tillväxtmarknader”, avslutar Kurt Ritter.

Halvårssrapporten återfinns på www.rezidor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2009 kl 08:30 (centraleuropeisk tid).

För mer information, kontakta:
The Rezidor Hotel Group
Knut Kleiven
Vice VD och CFO
Tel.  +32 2 702 92 44      
Knut.Kleiven@Rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group:
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med nära 380 hotell i drift och under utveckling med ca 80 000 rum i 59 länder.

Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plusSM för återkommande hotellgäster. Rezidor har ett världsomspännande licensavtal med det italienska modehuset Missoni för att utveckla och driva hotellvarumärken med inriktning på livsstil under samma namn: Hotel Missoni.

I november 2006 börsnoterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson Companies är största aktieägare.

Rezidors bolagsledning finns i Bryssel, Belgien. För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com