FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2007

29 Okt 2007

2007-10-29

 

TREDJE KVARTALET 2007
- Intäkterna ökade med 11,6% till 201,0 MEUR (180,0).
- EBITDA uppgick till 25,9 MEUR (18,6), en ökning med 39,2% och EBITDA-marginalen till 12,9% (10,4).
- Resultat efter skatt uppgick till 15,1 MEUR (9,8).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,10 EUR (0,07) 1).
- Intäkterna per tillgängligt rum, RevPAR, för jämförbara hotell (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 10,9% till 82,6 EUR (74,5) och beläggningsgraden var 76,0% (74,5).
- Total RevPAR (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 9,3% till 81,3 EUR (74,4) och beläggningsgraden uppgick till 76,0% (74,4).


1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2007
- Intäkterna ökade med 9.6% till 571,9 MEUR (521,9).
- EBITDA uppgick till 58,1 MEUR (43,6), en ökning med 33,2% och EBITDA-marginalen till 10,2% (8,4).
- Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MEUR (20,2).
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 EUR (0,13)1).
- Intäkterna per tillgängligt rum, RevPAR, för jämförbara hotell (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 8,6% till 79,6 EUR (73,3) och beläggningsgraden var 71,1% (69,8).
- Total RevPAR (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 5,8% till 76,7 EUR (72,5) och beläggningsgraden uppgick till 70,5% (69,8).


ÖVRIGA HÄNDELSER
- Under kvartalet tog Rezidor 544 rum i drift. Hittills i år har 4 053 nya rum tagits i drift. Av dessa omfattas 70% av managementavtal.
- Park Inn-portföljen nådde upp till 100 hotell. I slutet av kvartalet hade Rezidor 68 Park Inn-hotell i drift och 32 under utveckling (totalt 17 455 rum).
- Under tredje kvartalet 2007 tecknade Rezidor avtal för mer än 1 600 rum. Av dessa rum finns 87% i hotell under managementavtal.
- Som ett led i expansionsplanerna för Östeuropa tecknades avtal för två Park Inn-hotell i Tjeckien och ett avtal för ett Radisson Resort i Rumänien. Samtliga ska öppna under 2009.
- För att bygga vidare på varumärket Park Inn i Mellanöstern tecknade Rezidor ett avtal för ett Park Inn-hotell med 221 rum i Saudiarabien. För att även öka företagets närvaro i Afrika tecknade Rezidor ett avtal för ett Radisson-hotell i Mali.
- Rezidor sålde sin minoritetsandel i företaget som äger Radisson SAS Hotel Tallinn i Estland, vilket resulterade i en realisationsvinst om MEUR 3,2. Managementavtalet påverkades inte av försäljningen, utan villkoren är oförändrade.
- Radisson SAS och Park Inn rankades högst när det gäller nöjda kunder i 2007 års European Guest Satisfaction Index som offentliggjordes i oktober av J.D. Power and Associates.


VD HAR ORDET
”Vi har överträffat en redan stark marknad och vår RevPAR ökade i samtliga regioner. EBITDA-marginalen förbättrades främst på grund av en stark RevPAR-tillväxt, driven såväl av rumspriser som ökad beläggning, ökade intäkter från hotell i uppstartsfasen och en successiv förändring av vår affärsmodell som leder till stigande avgiftsintäkter.

Vi fortsätter att addera hotell i det attraktiva mellanklassegmentet och tecknade i september avtal för vårt 100:e Park Inn-hotell. Vi har totalt sett säkrat 85% av vårt mål att öppna 20 000 nya rum och vi är övertygade om att nå målet senast vid utgången av 2009.” Kurt Ritter, koncernchef och VD

Not
1) Beräkningen av resultatet per aktie baseras på ett genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (se även koncernens resultaträkning, sidan 15).


KONTAKTER

Kurt Ritter
Koncernchef och VD
+32 2 702 92 00

Knut Kleiven
Vice VD och CFO
+32 2 702 92 00
+32 475 510 406 (mobil)

Per Blixt
Senior VP Corporate Communications & IR
+32 2 702 92 24 (direkt)
+32 477 760 267 (mobil)


Rezidor Hotel Group AB (publ)
Org.nr: 556674-0964
Styrelsens säte: Hemvärnsgatan 15, Box 6061, 171 06 Solna, Stockholm, Sverige
Koncernkontor: Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, Belgien
www.rezidor.com
investorrelations@rezidor.com