Finansiell kalender och datum för årsstämma 2009

21 Okt 2008

Delårsrapport, januari - september 2008
3 november 2008

Kapitalmarknadsdag 2008
10 december 2008

Bokslutsrapport, januari - december 2008
11 februari 2009

Delårsrapport, januari - mars 2009
23 april 2009

Delårsrapport, januari - juni 2009
22 juli 2009

Delårsrapport, januari - september 2009
30 oktober 2009

Årsstämma 2009 för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2009 på Radisson SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm.