Den Oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings AB

11 Dec 2018

Den Oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar budpliktserbjudandet från ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings AB

Detta uttalande görs av den oberoende kommittén 1 inom styrelsen (den ”Oberoende kommittén”) för Radisson Hospitality AB (publ) (”Bolaget” eller ”Radisson”).

Den Oberoende kommittén noterar att ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB (”Konsortiet”), idag den 11 december 2018 har offentliggjort ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Radisson att sälja samtliga sina aktier i Radisson till Konsortiet för ett vederlag uppgående till 40 kronor per aktie (före utdelningar) (”Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas den 7 januari 2019 och avslutas den 1 februari 2019, med förbehåll för eventuella förlängningar. Den Oberoende kommittén kommer, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, utvärdera Erbjudandet och redovisa sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång, det vill säga senast den 18 januari 2019 enligt den preliminära tidplanen.

Den Oberoende kommittén har anlitat Benedetto, Gartland & Company som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Rothschild har anlitats för att tillhandahålla en s.k. fairness opinion.

Investerarkontakter:

ANDREAS SCHMID, Styrelseledamot och ordförande i den Oberoende kommittén
andreas.schmid@office-schmid.ch

KNUT KLEIVEN, Vice VD & finansdirektör
knut.kleiven@radissonhotels.com

1Den Oberoende kommittén består av samtliga styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till en medlem av Konsortiet, den Oberoende Kommittén består följaktligen av Andreas Schmid (ordförande), Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson och Ulf Petersson. Den Oberoende kommittén har bildats för att utvärdera Erbjudandet och för att hantera och besluta om frågor som kan uppkomma i anledning av Erbjudandet.