Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 28 april 2017

28 Apr 2017

NewsRelease_Web_588x400.jpgÅrsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) hölls den 28 april 2017 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Den föreslagna vinstutdelningen om 0,05 euro per aktie godkändes av årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 3 maj 2017 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 maj 2017. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor
I enlighet med Valberedningens förslag valdes Xin Di, Liu Daoqi, Charles B. Mobus, Jr., Song Xiang, Wolfgang M. Neumann, Lo Kin Ching, Andreas Schmid och Thomas Staehelin till styrelseledamöter av årsstämman. Xin Di valdes till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisor av årsstämman.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman fastställde, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, beräknat på årsbasis ska utgå enligt följande: (a) 40 000 euro till var och en av ledamöterna som inte är anställda av Rezidor eller HNA, (b) 9 000 euro till ordförande i revisionsutskottet som inte är anställd av Rezidor eller HNA, (c) 6 500 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Rezidor eller HNA, (d) 6 000 euro till ordförande av ersättningsutskottet som inte är anställd av Rezidor eller HNA samt (e) 4 000 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Rezidor eller HNA. Det beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram
I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för ersättning till bolagets ledande befattningshavare för 2017. Vidare godkände årsstämman HNA Tourism Group Co, Ltd:s förslag till ändringar av sådana riktlinjer.

För mer information vänligen kontakta: 
Knut Kleiven
Tel: +32 475 51 04 06
E-post: knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Om Rezidor Hotel Group
The Rezidor Hotel Group är en av världens mest dynamiska hotellkedjor och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group. Koncernen har 475 hotell i drift och under utveckling med 104,000 rum, i över 80 länder. 
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), samt lojalitetsprogrammet Club Carlson för frekventa hotellgäster. I början av 2014 lanserade Rezidor, tillsammans med Carlson, de nya varumärkena Radisson Red (Lifestyle Select) samt Quorvus Collection (lyx). Sedan 2016 äger Rezidor också 49% av prizeotel. Rezidor har ett branschledande program för ansvarsfullt företagande, och har blivit utsett till ett av världens mest etiska företag av den amerikanska tankesmedjan Ethisphere.
I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Majoritetsägare sedan december 2016 är HNA Tourism Group Co., Ltd., en del av HNA Group Co., Ltd., som är ett Fortune Global 500-företag verksamt inom sektorer som; flyg, turism, hotell, finans och onlinetjänster. 
The Rezidor Hotel Group har huvudkontor i Bryssel, Belgien.