Beslut vid årsstämman 25 april 2012

25 Apr 2012

Idag, den 25 april 2012, hölls årsstämma i Rezidor Hotel Group AB (publ) i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:
Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2011 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.
Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Hubert Joly, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson. Hubert Joly omvaldes till styrelsens ordförande.
Riktlinjer till ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen: Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
Återköp av aktier: Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm och om överlåtelse av bolagets egna aktier utanför Nasdaq OMX Stockholm. Förvärv får ske av högst så många akter att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

För ytterligare information:
Marianne Ruhngård
Senior Vice President, Chefsjurist och styrelsens sekreterare
The Rezidor Hotel Group
Tel: +32 2 702 93 08
E-mail: agm@rezidor.com

 

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen och ingår i Carlson Rezidor Hotel Group, en av världens tio största hotellkedjorKoncernen har 427 hotell med över 93 000 rum i drift och under utveckling i 69 länder. Rezidor driver varumärkenaRadisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Club Carlsons bonusprogram för stamgäster. Rezidor utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni.

I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag med huvudkontor i Minneapolis, USA, är den största aktieägaren. Huvudkontoret för Rezidors bolagsledning ligger i Bryssel, Belgien. För mer information, besök: 
www.rezidor.com och www.carlsonrezidor.com