Beslut vid årsstämman 23 april 2009

23 Apr 2009


 

Idag, den 23 april 2009, hölls årsstämma i Rezidor Hotel Group AB (publ) i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2008 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson.

Revisor: Deloitte AB valdes som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Vidare beslutades det att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat och förenklat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2009 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är cirka tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 700 000 aktier. Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får förvärva och överlåta egna aktier. Som mest ska 1 350 000 aktier förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i programmet, och högst 350 000 aktier ska köpas och överlåtas för att täcka de sociala avgifterna. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och till 25% på företagets ökning av resultatet per aktie. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Protokoll från årsstämman publiceras på www.rezidor.com där det också finns mer information
om de beslut som grundar sig på styrelsens förslag.

För ytterligare information:
Marianne Ruhngård
Senior Vice President, Chefsjurist och styrelsens sekreterare
The Rezidor Hotel Group
Tel: +32 2 702 93 08
E-mail: agm@rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar mer än 370 hotell med över 78,000 rum i drift och under utveckling i 58 länder.

Rezidor driver hotellkedjorna Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni.

I november 2006 noterades Rezidor Hotel Group på OMX Nordic Exchange Stockholm. USA-baserade Carlson Companies är största aktieägare.

Rezidors koncernledning är baserad i Bryssel, Belgien.

För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.