Beslut vid årsstämman 16 april 2010

16 Apr 2010
Printer Friendly Version
 

Idag, den 16 april 2010, hölls årsstämma i Rezidor Hotel Group AB (publ) i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2009 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Trudy Rautio, Barry Wilson och Benny Zakrisson. Wendy Nelson valdes till ny styrelseledamot.

 

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2010 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 490 000 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets kumulativa ökning av resultatet per aktie under 2010 till 2012. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på http://www.rezidor.com/.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2011 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Protokoll från årsstämman publiceras på www.rezidor.com där det också finns mer information
om de beslut som grundar sig på styrelsens förslag.

För ytterligare information:
Marianne Ruhngård
Senior Vice President, Chefsjurist och styrelsens sekreterare
The Rezidor Hotel Group
Tel: +32 2 702 93 08
E-mail: agm@rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar mer än 385 hotell med över 83,100 rum i drift och under utveckling i mer än 60 länder.

Rezidor driver hotellkedjorna Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni.

I november 2006 noterades Rezidor Hotel Group på OMX Nordic Exchange Stockholm. USA-baserade Carlson Companies är största aktieägare.

Rezidors koncernledning är baserad i Bryssel, Belgien.

För ytterligare information om Rezidor, besök http://www.rezidor.com/.