Beslut vid årsstämman 13 april 2011

13 Apr 2011

Idag, den 13 april 2011, hölls årsstämma i Rezidor Hotel Group AB (publ) i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:
Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2010 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.
Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Göte Dahlin, Hubert Joly, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson. Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman och Anders Moberg valdes till nya styrelseledamöter. Hubert Joly valdes till styrelsens ordförande.
Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Det beslutades om ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2011. Programmet berör högst 35 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 342 650 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på tio noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets sammanlagda vinst per aktie (EPS) under 2011 till 2013. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.
Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2012 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

För ytterligare information:
Marianne Ruhngård
Senior Vice President, Chefsjurist och styrelsens sekreterare
The Rezidor Hotel Group
Tel: +32 2 702 93 08
E-mail: agm@rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group:
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med över 400 hotell i drift och under utveckling med mer än 88 000 rum i över 60 länder.

Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika,samt Club Carlsons förmånsprogram för återkommande hotellgäster. Rezidor utvecklar och driver även det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska modehuset Missoni.

I november 2006 börsnoterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag med huvudkontor i Minneapolis (USA), är största aktieägare.

Rezidors bolagsledning finns i Bryssel, Belgien.

För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com.