Rezidor Hotel Group kommer under 2008 att avge delårsrapporter vid följande tillfällen:

16 Jan 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2007: 20 februari 2008
Delårsrapport januari - mars 2008: 23 april 2008
Delårsrapport april - juni 2008: 24 juli 2008
Delårsrapport juli - september 2008: 03 november 2008


Årsstämma
The Rezidor Hotel Group AB’s (publ) årsstämma planeras att äga rum den 23 april 2008 i Stockholm.


Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För uppdaterad information se www.rezidor.se under Investerare/Kalender.