Charles B. Mobus lämnar styrelsen i Radisson Hospitality AB (publ)

07 Jun 2018

Charles B. Mobus har avgått som styrelseledamot i Radisson Hospitality AB (publ). Bolaget har samtidigt ingått ett s.k. investment banking advisory-avtal med Benedetto, Gartland & Company, Inc. ("Benedetto, Gartland"). Charles B. Mobus är verkställande direktör för Benedetto, Gartland.

"Styrelsen tackar Charles B. Mobus för hans insatser och engagemang för Radisson Hospitality AB (publ) sedan hans inträde i styrelsen i samband med att HNA blev huvudägare i bolaget under 2017, samt ser fram emot hans fortsatta stöd i hans nya roll som rådgivare”, kommenterar Xin Di, styrelseordförande i Radisson Hospitality AB (publ).

Efter Charles B. Mobus avgång består styrelsen av sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter och två arbetstagarrepresentanter. 

###

 

För mer information, vänligen kontakta:
Eva-Maria Erauw
Senior Vice President & General Counsel
eva-maria.erauw@radissonhotels.com

Renu Hanegreefs-Snehi
Vice President, Corporate Communications, PR & Reputation Management
renu.snehi@radissonhotels.com

 

OM RADISSON HOSPITALITY AB Radisson Hospitality AB (publ) [tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ)], noterat på Nasdaq Stockholm, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Radisson Hopitality AB är en del a Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen. Genom ett huvudfranchiseavtal med Radisson Hospitality Inc. USA utvecklar och driver Radisson Hospitality AB hotellvarumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn by Radisson över hela EMEA; tillsammans med Radisson Rewards bonusprogram för stamgäster. Sedan 2015 äger Radisson Hospitality AB 49% av prizeotel.

Radisson Hospitality AB:s hotellportfölj omfattar 472 hotell med mer än 106 000 rum i drift och under utveckling över hela EMEA. Radisson Hospitality AB och dess varumärken sysselsätter 45 000+ medarbetare. Radisson Hospitality AB har ett verksamhetsledande Responsible Business Program och är sedan 2010 utnämnd till ett av världens mest etiska bolag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere. Radisson Hospitality AB:s huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Radisson Hospitality AB, se www.rezidor.com / www.radissonhospitalityab.com 
För mer information om Radisson Hotel Group, se www.radissonhotelgroup.com