Aktieåterköp

Syftet med förvärv av Radisson Hospitality AB egna aktier är att säkerställa Bolagets förpliktelser enligt framtida aktierelaterade incitamentsprogram och för att täcka kostnaderna för de sociala avgifterna i samband med dessa program, men också för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur.

Radisson Hospitality AB äger för närvarande 3 222 541 egna aktier, vilket motsvarar 1,8%. Det totala antalet aktier i Radisson Hospitality AB är för närvarande 174 388 857. (*)
(*) Per den 28 februari 2017

Datum Antal återköpta aktier Totalt antal återköpta aktier Genomsnittspris, SEK/th> Total summa, SEK
07/08/2008 523,000 3,694,500 29.38 15,363,125
06/08/2008 138,800 3,171,500 29.11 4,040,468
05/08/2008 237,000 3,032,700 28.57 6,771,090
04/08/2008 135,000 2,795,700 28.28 3,817,800
29/07/2008 500,000 2,660,700 24.80 12,400,000
28/07/2008 106,800 2,160,700 25.37 2,709,516
25/07/2008 83,700 2,053,900 24.89 2,083,293
18/03/2008 5,000 1,970,200 30.90 154,500
17/03/2008 169,400 1,965,200 30.66 5,193,804
14/03/2008 170,600 1,795,800 32.97 5,624,682
13/03/2008 60,600 1,625,200 33.08 2,004,648
12/03/2008 160,600 1,564,600 34.05 5,468,430
11/03/2008 160,600 1,404,000 34.37 5,519,822
10/03/2008 60,600 1,243,400 34.53 2,092,518
07/03/2008 157,800 1,182,800 35.58 5,614,524
12/12/2007 15,000 1,025,000 40.76 611,400
11/12/2007 660,000 1,010,000 41.85 27,621,000
17/09/2007 50,000 350,000 48.00 2,400,000
14/08/2007 100,000 300,000 52.49 5,249,000
13/08/2007 103,000 200,000 51.76 5,331,280
10/08/2007 97,000 97,000 50.60 4,908,200

Totala antalet aktier 174,388,857
Antal aktier som ägs av Radisson Hospitality AB 3, 222, 541
Aktieåterköp under 2007 1,025,000
Aktieåterköp under 2008 2,669,500
Aktier överförda till aktierelaterade incitamentsprogram 471,959
% ägs av Radisson Hospitality AB 1.8%