Utdelning

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsens utdelningspolicy är att cirka en tredjedel av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Storleken på framtida utdelningar fastställs med hänsyn tagen till Radisson Hospitality ABs långsiktiga tillväxt och allmänna finansiella ställning.

Utdelning per aktie (SWE)

I enlighet med styrelsens förslag till årsstämman 2017, beslutade årsstämman att utdelning lämnas om 0,05 EUR per aktie för räkenskapsåret 2016, motsvarande 8,542 TEUR.