Valberedning

Rezidors valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

I enlighet med beslutet på årsstämman den 28 april 2017 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2018 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2017 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgörs av Kin Ching Lo som representerar HNA Tourism, Trelawny Williams som representerar Fidelity International, Abhishek Agrawal som representerar Polygon Global Partners LLP och Di Xin (utan rösträtt), styrelsens ordförande. Valberedningen har utsett Kin Ching Lo till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2018 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 26 februari 2018 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.
För mer information kontakta:
Knut Kleiven, Deputy President and CFO
Tel +32 2 702 9244
E-post knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Förslag