Revisorer

På årsstämman 2017 valdes PricewatershouseCoopers som Radisson Hospitality ABs revisor för en mandatperiod till slutet av årsstämman 2018, med Eric Salander som ansvarig partner.