Årsstämma

Hålla Kontakten Få Email-alerts

Radisson Hospitality AB valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

I enlighet med beslutet på årsstämman den 28 april 2017 har en valberedning inför Radisson Hospitality AB årsstämma 2018 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2017 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgörs av Kin Ching Lo som representerar HNA Tourism, Trelawny Williams som representerar Fidelity International, Abhishek Agrawal som representerar Polygon Global Partners LLP och Di Xin (utan rösträtt), styrelsens ordförande. Valberedningen har utsett Kin Ching Lo till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Radisson Hospitality AB kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2018 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 26 februari 2018 via e-post till nominatingcommittee@radissonhotels.com.

I enlighet med beslutet på årsstämman den 21 april 2016 bildades i oktober 2016 en valberedning inför Radisson Hospitality AB årsstämma 2017. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2016 kontaktades de tre största kända aktieägarna med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Den 7 december, 2016, offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. (”HNA”) att uppköpet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc. blivit framgångsrikt genomförd. Transaktionen inkluderar Carlsons innehav i Radisson Hospitality AB (“Radisson Hospitality”), motsvarande 51,3% av utestående aktier. Efter genomförandet av transaktionen informerade HNA Rezidor att HNA ersatt Carlsons representant i valberedningen med Charles Mobus som representerar HNA. De andra två medlemmarna i valberedningen, Tomas Risbecker som representerar AMF Försäkring och Fonder och Fredrik Carlsson som representerar Provobis Holding AB, förblir de samma. Valberedningen har utsett Charles Mobus till sin ordförande.

Den 13 mars 2017 informerade Fredrik Carlsson Radisson Hospitality AB om att han lämnar valberedningen mot bakgrund av att Provobis Holding AB säljer sina aktier i Radisson Hospitality AB. Den 16 mars 2017 informerade Tomas Risbecker Radisson Hospitality AB om att han lämnar valberedningan mot bakgrund av att AMF Försäkring och Fonder säljer sina aktier i Radisson Hospitality AB. Då det är kort tid kvar till den planerade årsstämman har Radisson Hospitality AB inte kunnat sätta in ersättare för Fredrik Carlsson eller Tomas Risbecker.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Årsstämman för Radisson Hospitality AB kommer att äga rum fredagen den 28 april 2017 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2017 via e-post till nominatingcommittee@radissonhotels.com.

Förslag

I enlighet med beslutet på årsstämman den 24 april 2015 har en valberedning inför Radisson Hospitality ABs årsstämma 2016 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2015 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgö av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Katja Bergqvist som representerar Handelsbanken Fonder, samt Tomas Risbecker som representerar AMF Försäkring och Fonder. Valberedningen avser att utse Michael W. Andrew till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Årsstämman för Radisson Hospitality AB kommer att äga rum torsdagen den 21 april 2016 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar ämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2016 via e-post till nominatingcommittee@radissonhotels.com.

Valberedningen utgörs av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Marianne Flink som representerar Swedbank Robur fonder samt Erik Durhan som representerar Nordea Funds. Nomineringskommittén har utsett Michael W. Andrew till ordförande.

TValberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. Årsstämman för Radisson Hospitality AB kommer att äga rum fredagen den 24 april 2015 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Valberedningen utgörs av William Van Brunt som representerar Carlson koncernen, Björn Franzon som representerar Swedbank Robur fonder och Arne Lööw som representerar Fjärde AP-fonden. Valberedningen avser att utse William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

Årsstämman för Radisson Hospitality AB kommer att äga rum torsdagen den 24 april 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2014 via e-post till nominatingcommittee@radissonhotels.com.

 

Valberedning 2014

Medlem Representerar Antal aktier 31 augusti 2013 Antal röster 31 augusti 2013 (baserat på antal registrerade aktier)
William Van Brunt, ordförande Carlson 75 044 733 50,03 %
Björn Franzon Swedbank Robur Fonder AB 8 503 589 5,67 %
Arne Lööw Fjärde AP-fonden 2 701 888 1,80 %
Medlem Representerar Antal aktier 31 augusti 2012 Antal röster 31 augusti 2012 (baserat på antal registrerade aktier)
William Van Brunt, ordförande Carlson 75 044 733 50,03 %
Peter van Berlekom Nordea Investment Funds 19 474 855 12,98 %
Björn Franzon Swedbank Robur Fonder AB 8 231 855 5,49 %