Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Radisson Hospitality AB lyder under svensk lagstiftning och är noterat på NASDAQ Stockholm, sedan den 28 november 2006.

Därmed regleras Radisson Hospitality ABs bolagsstyrning av svenska lagar och regler, främst den svenska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, men även regelverket för emittenter hos Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regler.

Svensk kod för bolagsstyrning
http://www.bolagsstyrning.se/koden