Rezidor omstrukturerar tre hyresavtal och avslutar ett olönsamt avtal

08 Jan 2014

Det gångna året har utmärkts av en framgångsrik portföljförvaltning. Under fjärde kvartalet 2013 slöt Rezidor Hotel Group fyra avtal för att ytterligare förbättra lönsamheten för hyresportföljen. Tillsammans med resultatet från 2012, när Rezidor avslutade nio olönsamma hyresavtal, har dessa transaktioner – samtliga i Europa – resulterat i betydande hyressänkningar för Rezidor, och koncernens EBITDA-marginal har ökat med cirka en procentenhet från och med 2013. 

Två av de omstrukturerade hyreskontrakten påverkade resultatet för fjärde kvartalet 2013 (varav ett tecknades i oktober 2013 och offentliggjordes i Rezidors rapport för tredje kvartalet). Tillsammans medförde dessa en ökning av EBITDA med 3,6 miljoner euro under 2013 och hyressänkningarna gäller även de kommande åren.

Det andra omstrukturerade hyresavtalet kommer gälla från januari 2014. Enligt prognosen ska det ge ytterligare 1,7 miljoner euro i EBITDA under 2014 och åren därefter.

Ytterligare ett förlustavtal kommer att avslutas i december 2014. När det väl har trätt i kraft kommer det att öka EBITDA ytterligare med cirka 0,5 miljoner euro årligen, utöver betydande investeringsbesparingar. En betalning om 1,9 miljoner euro för att avsluta avtalet i förtid säkerställde uppsägningen, som redovisades i fjärde kvartalet 2013.

– Vi förhandlade fram dessa resultatförbättrande avtal direkt med respektive hyresvärd. Det visar på vår förmåga att hitta en lösning som är fördelaktig för båda parter och som minskar våra hyresnivåer och ökar vår marginal, säger Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef för Rezidor.

En effektivare portföljförvaltning, i synnerhet i Centraleuropa, Storbritannien och Norden, är en viktig del av Route 2015, Rezidors optimerings- och kostnadsbesparingsprogram. Route 2015 lanserades i december 2011. Målet är att öka koncernens EBITDA-marginal med 6–8 procent fram till 2015 genom åtgärder för intäktsgenerering, avgiftsbaserad tillväxt med fokus på tillväxtmarknader, kostnadsbesparande åtgärder samt portföljförvaltningsprojekt.

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor Hotel Group är ett av de mest dynamiska hotellföretagen i världen och ingår i koncernen Carlson Rezidor Hotel Group. Koncernen har för närvarande en portfölj med mer än 430 hotell i drift och under utveckling, med 95 000 rum i mer än 70 länder.

Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt lojalitetsprogrammet Club Carlson för återkommande hotellgäster. Rezidor har ett världsomspännande licensavtal med välkända italienska modehuset Missoni om att driva och utveckla livstilsvarumärket Hotel Missoni. Rezidor har ett branschledande program för ansvarsfullt företagande och har utsetts till ett av världens mest etiska företag (World’s Most Ethical Companies) av den amerikanska organisationen Ethisphere.

Rezidor är börsnoterat på Stockholmsbörsen sedan november 2006. Carlson, ett privatägt, globalt rese- och hotellföretag baserat i Minneapolis (USA), är majoritetsägare i Rezidor.

Koncernens samordningskontor ligger i Bryssel, Belgien.

www.rezidor.com

 

Ebba Vassallo, Director Investor Relations, Ebba.Vassallo@CarlsonRezidor.com 
Christiane Reiter, Senior Director Corporate Communication, Christiane.Reiter@CarlsonRezidor.com